Εισήγηση στις 01.06.2013

 

Εισήγηση του καθηγητή Γιώργου Κασιμάτη στο "(9ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου", που θα λάβει χώρα στο "Βουλευτικό" Ναυπλίου, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2013. Η εισήγηση του Γ. Κασιμάτη θα γίνει στη 1.6.13, ώρα 17,00 με θέμα: "Διεθνής δανεισμός των κρατών και η τήρηση
των αρχών της δημοκρατικής νομιμότητας.