Εισήγηση στις 28.05.2013

Εισήγηση του καθηγητή Γιώργου Κασιμάτη στην επιστημονική εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης με τίτλο "Αναθεώρηση του Συντάγματος" στις 28.5.2013, 6 μμ, στην αίθουσα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με θέμα: "Με τις εμοειρίες της κρίσης - Συνταγματική Αναθεώρηση. Προεδρεύων: ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Συνεισηγητές: Καθηγήτρια Τζούλια Ηλιοπούλου - Στράγγα και καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης