Παρουσίαση Β΄ Έκδοσης Βιβλίου (Παρέμβαση χωρίς κείμενο) στις 16.12.2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ (Παρέμβαση χωρίς κείμενο) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΙΜΔΑ)

«ΤΑΙΠΕΔ – ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Αίθουσα του Ιδρύματος, 16.12.2014, 15,00

Το βιβλίο περιλαμβάνει εισηγήσεις του αντίστοιχου Συνεδρίου του Ιδρύματος καθώς και το κείμενο της Εισήγησής μου.