Παρουσίαση Βιβλίου (χωρίς κείμενο) στις 16.12.2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ  (χωρίς κείμενο)

ΠΕΡΙΚΛΗ ΝΕΑΡΧΟΥ, «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ»

Στοά του Βιβλίου, 16.12.2014, 19,30

Βασίλης Φίλιας, Γεώργιος Κασιμάτης, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Ιωάννης Μάζης, Νίκος Ιγγλέσης