Το “Λάθος” Πολλαπλασιαστή για τον Καθορισμό του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής

(Δημοσιεύθηκε στη «Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία» της 16.2.2013 και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Το Παρόν» της 17.2.2013)

                                     

Ύστερα από ερώτηση πολλών σε σχέση με το διεθνώς συζητούμενο ζήτημα του λάθους που ομολογείται σήμερα από υψηλά ιστάμενα όργανα των δανειστών μας σε σχέση με τον καθορισμό των βαρών που επέβαλε το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, έχω να διατυπώσω την ακόλουθη γνώμη:

  1. 1.Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει υποχρέωση από το Σύνταγμα και απέναντι στον Ελληνικό Λαό να διαλευκάνει το ζήτημα. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να συγκροτήσει ανεξάρτητη ομάδα Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων με όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας, για να συντάξει πραγματογνωμοσύνη για το αν και σε τί ύψος προκλήθηκε ζημία στο Ελληνικό Κράτος και στην ελληνική οικονομία, καθώς και για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων σε έλληνες πολίτες.
  2. 2.Σε περίπτωση διαπίστωσης ζημίας, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επίσης την υποχρέωση από το Σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία να διεκδικήσει με όλα τα νόμιμα μέσα από τους δανειστές και από κάθε υπεύθυνο πλήρη αποζημίωση και ό,τι άλλο απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας και την αποφυγή από κάθε μελλοντική βλάβη, λόγω εφαρμογής των δεσμεύσεων του δανεισμού.

Όπως ήδη επισημάνθηκε, η διερεύνηση του ζητήματος και της διεκδίκησης τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από το λεγόμενο «λάθος» πολλαπλασιαστή που διαπιστώθηκε και ομολογήθηκε είναι υποχρεωτική. Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι τέτοια «λάθη», τα οποία στρέφονται κατά ολόκληρου λαού, ούτε συγχωρούνται, ούτε καλύπτονται ως προϊόν δήθεν πολιτικών επιλογών. Συνεπώς, δε συγχωρείται αμέλεια για διερεύνηση και τυχόν διεκδικήσεις.